Välkomna...

Vi har 18 års erfarenhet av rasen malinois.

Målsättningen med aveln är att i liten skala få fram friska och mentalt stabila och starka individer som är till nytta och glädje för sina ägare. Vi inriktar oss på att få fram hundar som duger till olika former av tjänstearbete likväl som till de olika bruksgrenarna. Det som vi anser vara otroligt viktiga egenskaper hos en duglig hund är tillgänglighet och stor kamplust. Generationsskiftet bland de fyrbenta i vår flock har inneburit att nya individer fört med sig en del nya tankar kring aveln. Det kommer även att visa sig i de avelsdjur som kommer användas i fortsättningen.
 
Hundarna lever med oss i vardagen, de är dokumenterat friska och har en stark och stabil mentalitet med STOR kamp och god tillgänglighet. Uppfyller de inte kraven, så går de inte heller i avel.
Vi har livslång support för våra valpköpare och vill i gengäld att våra valköpare röntgar sina hundars armbågar och höfter samt ställer upp och kommer på en, av oss anordnad, MH-beskrivning. Detta för att vi lättare ska kunna utvärdera vårt avelsarbete.

Våra hundar används aktivt till tjänst (polisiär Tjh) samt tränas inför tävling. Mer info. finns under respektive hund i menyn.

/Katja